03.07.2008 :: EURO 2008 Oranje Invasion - Nachtrag